Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $12.95

Originál

Organ-Piano Accompaniments For Congregational Hymns. Organ sheet music. Piano Accompaniment sheet music. Intermediate.

Překlad

Organ-Piano Doprovody pro Congregational Hymns. Varhanní noty. Klavírní doprovod notový záznam. Střední.

Originál

Organ-Piano Accompaniments For Congregational Hymns arranged by Donald Hustad. For Organ, Piano Duet. Collection. Sacred, General. Moderate. Organ & Piano Book. Published by Hope Publishing Company. HP.211. For the church that uses both instruments to accompany congregational singing, these reharmonizations are suggested for used with the final stannza of the hymn. Angels from the Realms of Glory. Another Year Is Dawning. Christ The Lord Is Risen Today. Crown Him with Many Crowns. Faith of Our Fathers. Jesus Shall Reign Where'er The Sun. O For A Heart To Praise My God. Shepherd Of Eager Youth. The Church's One Foundation.

Překlad

Organ-Piano Doprovody pro Congregational kostelních písní uspořádaných Donald Hustad. Pro varhany, klavír Duet. Sbírka. Sacred, General. Mírný. Varhany. Vydal Hope nakladatelství. HP.211. U kostela, který používá oba nástroje doprovázet sborový zpěv, jsou tyto reharmonizations jsou navrženy pro ojeté s konečnou stannza na hymnu. Andělé z Realms of Glory. Další rok je Dawning. Kristus Pán vstal z mrtvých dnes. Koruna Ho Mnoho korun. Víra našich otců. Ježíš bude kralovat Where'er The Sun. O For A Heart chválit Můj Bože. Shepherd dychtivých mládež. Jeden Nadace církve.
Nedávné požadavky