Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $5.49

Originál

Sights and Sounds, Volume 3. Soprano Rehearsal Track CD. Various. Choir sheet music. Intermediate.

Překlad

Památky a zvuky, Volume 3. Sopranistka Zkouška Track CD. Různý. Sbor noty. Střední.

Originál

Sights and Sounds, Volume 3. Soprano Rehearsal Track CD. composed by Various. Arranged by Various. For SATB choir. Benson Choral. Sacred, Modern Christian. Moderate. Practice CD. soprano. Published by Brentwood-Benson Music Publishing. BN.4575711850. Take advantage of this over-stock pricing while supplies last. Sights and Sounds Volume 3 is the third release in this highly successful DVD Series for choir. The old saying "a picture is worth a thousand words" is certainly more true than ever with the videos in this DVD collection. The added impact of visualizing the message of these songs can help to reach the viewer on a deeper emotional and spiritual level. Numerous verses in scripture make the connection between the eyes and the heart. What our eyes see, our hearts take in. As those charged with leading our congregations in worship, our prayer is to see hearts earnestly directed toward God and His love for us. Great songs combined with powerful visual images convey truth in a way that is unmatched by music alone. This collection features 10 moving songs of praise, worship and ministry that will inspire and motivate your congregation. We at Brentwood-Benson Music are delighted to bring you this unique collection of songs by many of Christian music's top songwriters and arrangers. May the Sights and Sounds you experience here help you and your congregation see yourselves and your God through new eyes.

Překlad

Památky a zvuky, Volume 3. Sopranistka Zkouška Track CD. skládá z Různé. Dohodl Různé. Pro SATB pěvecký sbor. Benson Choral. Sacred, Moderní Christian. Mírný. Praxe CD. soprán. Vydalo Brentwood-Benson Music Publishing. BN.4575711850. Využijte této po-skladem cen do vyprodání zásob. Památky a hlasitost zvuků 3 je třetí vydání této velmi úspěšné DVD série pro sbor. Staré rčení "obrázek vydá za tisíc slov" je jistě pravda, než kdy jindy s videi v této kolekci DVD. Přidaná dopad vizualizaci poselství těchto písní může pomoci dostat diváka na hlubší emocionální a duchovní úrovni. Četné verše v Písmu, aby spojení mezi oči a srdce. Co naše oči vidět, naše srdce se v. Jako osoby pověřené správou a vede naše shromáždění v uctívání, naše modlitba je vidět srdce vážně směřující k Bohu a Jeho lásce k nám. Skvělé písničky v kombinaci s výkonnými vizuálních obrazů sdělit pravdu způsobem, který je bezkonkurenční samotnou hudbou. Tato kolekce nabízí 10 pohyblivých písně chvály, uctívání a službě, která bude inspirovat a motivovat své shromáždění. My v Brentwood-Benson Hudba rádi, aby vám tuto jedinečnou sbírku písní mnoho špičkových skladatelů křesťanské hudby a aranžéry. Kéž Památky a zvuky můžete zažít tu pomoci vám a vaší kongregace sebe a svého Boha vidět skrz novýma očima.