Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $8.95

Originál

Savation's Story. Cliff Duren. Choir sheet music. Intermediate.

Překlad

Savation příběh. Cliff Duren. Sbor noty. Střední.

Originál

Savation's Story. A Praise & Worship Musical for Easter. Arranged by Cliff Duren. For SATB choir. Easter Praise & Worship Musical. Featuring Worship Leaders Benji and Jenna Cowart. Difficulty. Moderate. Choral book. Duration 40 minutes. Published by Word Music. WD.080689513176. Cliff Duren, one of the most sought-after and accomplished arrangers in contemporary church music today, joins forces with celebrated and anointed worship leaders Benji and Jenna Cowart, to bring you an uplifting, genre-bending, worship musical for Easterâ”Salvation's Story. This new power-packed, ministry-focused work centers on the message of the Cross, and rejoices in the glorious Resurrection of our Lord. inviting all to enter into an intimate and victorious proclamation of worship and praise as your church celebrates the blessed Gospel story this Easter Sunday. Designed for modern worship choirs, Salvation's Story is made even more compelling by incorporating the use of co-worship leaders, praise band, orchestra and soloists, and enhanced by the visually-engaging DVD Accompaniment Track. Celebrate this Easter as the story of Salvation and the promise of Redeeming Love stream together into Salvation's Story, an Easter service of celebration and praise for your worship-leading choir. He Is Risen with Christ the Lord Is Risen Today. Salvation's Story. At the Cross. At Calvary. Name Above All Names. Worship Jesus Medley with Forever Reign. Jesus. and Jesus Paid It All. Finally Gone. One Thing Remains. Your Love Never Fails. He Is Risen. Reprise.

Překlad

Savation příběh. Chvála. Dohodl Cliff Duren. Pro SATB pěvecký sbor. Velikonoční Chvála. Díky vedoucí shromáždění Benji a Jenna Cowart. Obtížnost. Mírný. Choral kniha. Doba trvání 40 minut. Vydal Word Music. WD.080689513176. Cliff Duren, jeden z nejvyhledávanějších a realizovaných aranžérů v současné chrámové hudby dnes, spojí své síly s slavní a pomazaní vedoucí shromáždění Benji a Jenna Cowart, aby vám povznášející, žánru, ohýbání, uctívání muzikál pro Easterâ spasení příběh. Tento nový nadupaný, ministerstvo zaměřené na práci centra na poselství kříže, a raduje se v nádherné vzkříšení našeho Pána. zve všechny vstoupit do intimní a vítězné hlásání uctívání a chvály, jak vaše církev slaví požehnaného evangelia příběh to Velikonoční neděle. Určeno pro moderní uctívání sbory, Story spása je ještě více přesvědčivější začleněním používání vůdců co-uctívání, chvála kapela, orchestr a sólisty, a umocňuje vizuálně poutavé DVD doprovod Track. Oslavte tento Velikonoce jako příběh spásy a příslibu Placení lásky proudu spolu do spasení příběhu službu velikonoční oslavy a chvály pro vaše uctívání, vedoucí sboru. On vstal z mrtvých s Kristem Pánem vzkříšen Dnes. Spasení příběh. Na kříži. Na Kalvárii. Jméno nade všechna jména. Uctívání Ježíš Medley s Forever Reign. Ježíš. a Ježíš zaplatil za vše. Konečně pryč. Jedna věc zůstává. Vaše láska nikdy nezklame. On vstal z mrtvých. Obnova.
Nedávné požadavky