Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $1.70

Originál

Keep Your Lamps. Andre Thomas. Choir sheet music. Drums sheet music. Percussion sheet music. Beginning.

Překlad

Udržujte své lampy. Andre Thomas. Sbor noty. Bubny noty. Bicí noty. Začátek.

Originál

Keep Your Lamps. Spiritual. Arranged by Andre Thomas. For SATB choir and conga drums. Accompaniment. Conga Drums. Spiritual, Concert. Andre Thomas Series. Choral. Medium Easy Jr. High. High School or Easy Adult. Gospel, Spiritual, Sacred. Difficulty. Medium Easy. Jr. High. High School. or Easy. Adult. Octavo. 8 pages. Duration 2 minutes, 16 seconds. Published by Hinshaw Music Inc.. HI.HMC577. As with many of the slave songs, this song's impetus came from hearing a sermon based upon the parable found in the book of Matthew, chapter 25, verses 1-13. In this passage of scripture, Jesus tells the story of the wise and foolish virgins. They had been told that the bridegorrm would be coming, thus they got their Lamps, trimmed them, and set them burning and went to the appointed place. However, the bridegroom did not arrive at the appointed time and the foolish only brought enough oil for one night. They then returned to get more oil and of course the bridegroom came while they were away. Jesus then says to his disciples, you know not the day nor the hour of my return. Be ye ready. As a response to this, one can only imagine the song stirring from the soul of one slave listener. Jesus was indeed deliverer and a hope for the slave. One can only speculate that this song wasw sung often, when there was a possibility of deliverance.

Překlad

Udržujte své lampy. Duchovní. Dohodl Andre Thomas. Pro SATB pěvecký sbor a conga bubny. Doprovod. Conga Drums. Duchovní, Koncert. Andre Thomas Series. Sborový. Střední Easy Jr. High. Vysoká škola nebo Easy dospělé. Evangelium, Duchovní, posvátný. Obtížnost. Střední Easy. Jr. High. High School. nebo Easy. Dospělý. Osmý. 8 stran. Doba trvání 2 minuty, 16 sekund. Vydal Hinshaw Music Inc. HI.HMC577. Stejně jako u mnoha otroků písní, tato píseň je impuls přišel od vyslechnutí kázání založené na podobenství našel v knize Matouš, kapitola 25, verše 1-13. V této pasáži Písma, Ježíš vypráví příběh o moudrých a pošetilých pannách. Oni řekli, že bridegorrm budou přicházet, tak oni dostali jejich lampy, zdobené jim, a nastavit jim pálení a šli na určené místo. Nicméně, ženich nepřišel ve stanoveném čase a pošetilé jen přinesl dost ropy na jednu noc. Oni pak se vrátil, aby se více ropy a samozřejmě přišel ženich, zatímco oni byli pryč. Ježíš pak řekl svým učedníkům, víte, není den ani hodinu mého návratu. Buďte připraveni. V reakci na to, že lze jen představit píseň míchání z duše jednoho otroka posluchače. Ježíš byl skutečně vysvoboditel a naděje na slave. Lze jen spekulovat, že tato píseň wasw zpívá často, když tam byla možnost vysvobození.