Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $7.99

Originál

Alfred's Basic Piano Course Praise Hits, Book 2. Tom Gerou. Piano Method sheet music. Piano Solo sheet music.

Překlad

Alfred Základní Chvála Piano Course Hits, Book 2. Tom Gerou. Piano Method noty. Piano Solo noty.

Originál

Alfred's Basic Piano Course Praise Hits, Book 2 arranged by Tom Gerou. For Piano. Book. Method. Instruction. Piano - Alfred's Basic Piano Course. Alfred's Basic Piano Library. Children. Contemporary Christian. Sacred. 24 pages. Published by Alfred Music. AP.40072. ISBN 0739092391. Children. Contemporary Christian. Sacred. Alfred's Basic Piano Library. Praise Hits fills the need for contemporary Christian music to be used as supplementary pieces for students. Soon after beginning piano study, students can play attractive versions of the best-known worship music of today. This book is correlated page-by-page with Level 2 of Alfred's Basic Piano Library. Lesson Book 2. When pieces from the Praise Hits book are assigned in conjunction with the material in the Lesson Book, new concepts are reinforced in a fun and motivating way, increasing the student's interest in piano study. Titles. Blessed Be Your Name. Forever. Forever Reign. Here I Am to Worship. Light of the World. Holy Is the Lord. Hosanna. Praise Is Rising. Lord, I Lift Your Name on High. Our God. Revelation Song. The Wonderful Cross. You Are My King. Amazing Love.

Překlad

Alfred Základní Chvála Piano Course Hits, Book 2 uspořádány Tom Gerou. Pro klavír. Kniha. Metoda. Instrukce. Piano - Alfred Basic Piano Course. Základní Piano Library Alfred. Děti. Současná křesťanská. Posvátný. 24 stran. Vydal Alfred Music. AP.40072. ISBN 0739092391. Děti. Současná křesťanská. Posvátný. Základní Piano Library Alfred. Chvála Hits naplňuje potřebu současné křesťanské hudby, která má být použita jako doplňkové kusy pro studenty. Brzy po zahájení klavírní studia, studenti mohou hrát atraktivní verze nejznámějšího uctívání hudby dnes. Tato kniha je v korelaci strana-by-straně s úrovní 2 Basic Piano Library Alfreda. Lekce Book 2. Když kusy z chvály Hits knihy jsou určeny ve spojení s materiálem v lekci knihy, nové koncepty jsou posíleny v zábavném a motivujícím způsobem, rostoucí zájem studenta v klavírní studia. Tituly. Blahoslavení Be Your Name. Navždy. Forever Reign. Here I Am k uctívání. Světlo světa. Svatý je Pán. Hosanna. Chvála je na vzestupu. Pane, jsem Lift Your Name on High. Náš Bůh. Zjevení Song. Kouzelný Cross. Vy jste můj král. Amazing Láska.
Nedávné požadavky