Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $9.95

Originál

Missa Brevis in D, K. 194. 186h. Wolfgang Amadeus Mozart. Alto Voice sheet music. Bass Voice sheet music. Choir sheet music. Soprano Voice sheet music. Tenor Voice sheet music. Piano Accompaniment sheet music.

Překlad

Missa Brevis in D, K. 194. 186h. Wolfgang Amadeus Mozart. Alto Voice noty. Bass Voice noty. Sbor noty. Soprán noty. Tenor notový záznam. Klavírní doprovod notový záznam.

Originál

Missa Brevis in D, K. 194. 186h. composed by Wolfgang Amadeus Mozart. 1756-1791. Edited by Karel Torvik. Arranged by Georg Trexler. Choir and piano. For Soprano voice, Alto voice, Tenor voice, and Bass voice. Soli. , SATB Choir, Piano. This edition. Paperback. Sacred Cantata, Liturgical, Original Works, Transcriptions. Classical Period. Sacred. Hymns, German, Viennese. Large Vocal Score. Text Language. Latin. Composed 1774. 44 pages. Duration 18 minutes. Published by Serenissima. SA.Z2685. ISBN 9781932419788. With Text Language. Latin. Classical Period. Sacred. Hymns, German, Viennese. 8.27 x 11.69 inches. This newly engraved vocal score for Mozart's popular youthful Mass has been carefully edited, complete with measure numbers, using Trexler's classic keyboard arrangement as a starting point. It is compatible with the orchestral material issued by both Kalmus and Breitkopf and with that of the Neue Mozart Ausgabe. The large A4 format is especially helpful for choruses, vocalists and accompanists. Kyrie. Gloria. Credo. Sanctus. Benedictus. Agnus Dei.

Překlad

Missa Brevis in D, K. 194. 186h. složil Wolfgang Amadeus Mozart. 1756-1791. Edited by Karel Torvik. Dohodl Georg Trexler. Sbor a klavír. Pro soprán, Alto hlas, tenor a bas hlas. Sluníčka. , SATB pěvecký sbor, klavír. Toto vydání. Brožovaný. Sacred Kantáta, Liturgická, Původní práce, přepisy. Klasické období. Posvátný. Hymns, němčina, vídeňští. Velký Vocal Score. Text Language. Latina. Skládá 1774. 44 stran. Doba trvání 18 minut. Vydal Serenissima. SA.Z2685. ISBN 9781932419788. S textem jazyk. Latina. Klasické období. Posvátný. Hymns, němčina, vídeňští. 8,27 x 11,69 palce. Tento nově ryté vokální skóre pro Mozarta populární mladistvý mši byl pečlivě upraven, kompletní s čísly měr, pomocí Trexler klasickou klávesnici uspořádání jako výchozí bod. Je kompatibilní s orchestrálním materiálem vydaným jak Kalmus a Breitkopf a s tím Neue Mozart Ausgabe. Velký formát A4 je užitečné zejména pro sbory, zpěváky a accompanists. Kyrie. Sláva. Krédo. Sanctus. Benedictus. Agnus Dei.