Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $9.99

Originál

Petr Eben. 33 Czech Folksongs for Pupil & Teacher. Petr Eben. Acoustic Guitar sheet music. Classical Guitar sheet music. Beginning.

Překlad

Petr Eben. 33 České lidové písně pro žáka. Petr Eben. Akustická kytara noty. Klasická kytara noty. Začátek.

Originál

Petr Eben. 33 Czech Folksongs for Pupil & Teacher. Pupil's Part. Composed by Petr Eben. Arranged by Peter Batchelar. For Guitar. Classical. Saddle-stitched, Solos. Chanterelle. Classic. Beginning-Intermediate. Book. 16 pages. Published by Chanterelle. MB.ECH2212. ISBN 9790204722129. Classic. 8.5 x 12 inches. AB Title. Learning to phrase melodies is the goal in this well chosen selection of beautiful melodies with teacher's accompaniments. Series selected by the Examination Board of the Royal Schools of Music. AB Title. Selected by the Examination Board of the Royal Schools of Music 2009Contents. EBEN Petr. Here and There, I have black horses, Oh, love, love, Hey-ho, geese, Here comes the postman, The girl with the blue eyes, It's raining it's raining it's pouring, Look after me Mother dear, Young girls walking along the road, Andulichko, The moon is shining, When I was wandering, The little red rose, Around Trebon, The Shepherdess, Oh the dew is falling, When I used to visit you, When I took geese to the pasture, The pipes were playing at Pobuda, Hey my battle-axe, On the squire's meadow, Shepherds you rascals, Sleep, my angel, Little John you are naughty, In the open field, The gosling's flight, The black fleece on the white sheep, Anichka my sweet, I love you dearest John, My love took a peacock to the pasture, Whose are these geese. , You wait I'll tell, When I sowed wheat.

Překlad

Petr Eben. 33 České lidové písně pro žáka. Žáka část. Skládá se Petr Eben. Dohodl Peter Batchelar. Pro kytaru. Klasický. Sešitých, sóla. Nejvyšší struna u houslí. Klasický. Začátek pokročilí. Kniha. 16 stran. Vydal Chanterelle. MB.ECH2212. ISBN 9790204722129. Klasický. 8,5 x 12 palců. AB Název. Naučit se fráze melodie je cílem v této dobře zvolené nabídky krásných melodií s doprovody učitele. Řada vybrané zkušební komise Královské škol hudby. AB Název. Zvolený zkušební komise Královské škol hudebních 2009Contents. EBEN Petr. Tady a tam, mám černé koně, Oh, láska, láska, hej-hou, husy, Zde přichází listonoš, dívka s modrýma očima, Prší prší, leje, Podívej se po mně Matka milí, Mladé dívky, chůze po silnice, Andulichko, měsíc svítí, když jsem byl putování, malá červená růže, kolem Třeboně, pastýřka, Oh rosa padá, Když jsem tě navštívit, když jsem se husy na pastvu, potrubí byly hrát na Pobuda, Hej moje semetrika, Na zeman louce, ovčáci vy darebáci, spánek, můj anděl, Malý John jsi zlobivý, v otevřeném poli, The Gosling let, černý fleece na bílé ovce, Anichka moje sladká , Miluji tě nejdražší John, Moje láska vzal páva na pastvinu, jehož jsou tyto husy. , You wait I'll tell, When I sowed wheat.