Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $5.49

Originál

I Will Follow Christ. Soprano Rehearsal Track Cassette. Dave Williamson. Choir sheet music. Beginning.

Překlad

Budu tě následovat Krista. Sopranistka Zkouška Track Cassette. Dave Williamson. Sbor noty. Začátek.

Originál

I Will Follow Christ. Soprano Rehearsal Track Cassette. arranged by Dave Williamson. For SATB choir. Benson Choral. Sacred, Modern Christian, Easter. Moderately Easy. Practice cassette. soprano. Published by Brentwood-Benson Music Publishing. BN.4575702541. Celebrate resurrection life through the victory of the cross. I Will Follow Christ is a dynamic new Easter praise and worship service arranged by Dave Williamson for choir, praise team and worship leader. The title song, a powerful new ballad for the church, is the thematic and musical thread which weaves together passionate new praise and worship music like I Could Sing of Your Love Forever with classic praise and worship favorites such as Lord, I Lift Your Name on High and We Will Glorify. Focus your Easter service on the atonement of Christ's sacrifice, and rejoice in the eternal life that comes through His resurrection. Songs include. Before The Throne Of God - I Could Sing Of Your Love Forever Medley. I Could Sing Of Your Love Forever. Lord, I Lift Your Name On High. We Will Glorify. - I Will Follow Christ - Mercy To Me With Lord, Your Love Is My Everything - Once Again - Shadow Of The Cross - The Lamb Who Was Slain - Who Is There Like You. - You Reign With Alleluia. Alleluia. You Reign with Alleluia. Alleluia. I Could Sing of Your Love Forever Medley. I Could Sing of Your Love Forever. Lord, I Lift Your Name on High. We Will Glorify. I Will Follow Christ. Mercy to Me with Lord, Your Love Is My Everything. Who Is There Like You. Shadow of the Cross. The Lamb Who Was Slain. Once Again. Before the Throne of God.

Překlad

Budu tě následovat Krista. Sopranistka Zkouška Track Cassette. uspořádány Dave Williamson. Pro SATB pěvecký sbor. Benson Choral. Sacred, moderní křesťanské Velikonoce. Středně Easy. Praxe kazeta. soprán. Vydalo Brentwood-Benson Music Publishing. BN.4575702541. Oslavte vzkříšení života skrze vítězství kříže. Budu sledovat Kristus je nový dynamický Velikonoce chvála a bohoslužba uspořádány Dave Williamson pro sbor, chvála týmu a vedoucí chval. Titulní píseň, nové výkonné balada pro církev, je tematická a hudební vlákno, které splétá dohromady vášnivý nový chválu a uctívání hudbu, jako bych zpívat o Your Love Forever s klasickým chvály a uctívání oblíbené, jako je Pán, jsem Zvedněte Vaše jméno na Vysoká a my oslaví. Zaměřte svou službu velikonoční na smíření Kristovy oběti, a radují se z věčného života, který přichází skrze Jeho vzkříšení. Písně jsou. Před trůnem Božím - Mohla bych zpívat o Your Love Forever Medley. I Could Sing Of Your Love Forever. Pane, jsem Lift Your Name On High. Jsme oslaví. - Budu tě následovat Krista - Mercy ke mně s Pánem, Your Love Is My Everything - ještě jednou - Shadow Of The Cross - Beránek, který byl zabit - Kdo je tam se vám líbí. - Ty vládnout s Aleluja. Aleluja. Můžete Reign s Aleluja. Aleluja. I Could Sing of Your Love Forever Medley. I Could Sing of Your Love Forever. Pane, jsem Lift Your Name on High. Jsme oslaví. Budu tě následovat Krista. Mercy se ke mně s Pánem, Your Love Is My Vše. Kdo je tam Like You. Shadow of the Cross. Beránek, který byl zabit. Ještě jednou. Před trůnem Božím.