Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $2.95

Originál

Ave maris stella. Felix Bartholdy Mendelssohn. Double Bass sheet music. Flute sheet music. Horn sheet music. Soprano Voice sheet music. Voice Solo sheet music. Organ Accompaniment sheet music.

Překlad

Ave maris stella. Felix Mendelssohn Bartholdy. Double Bass noty. Flétna noty. Horn noty. Soprán noty. Hlas Solo noty. Varhanní doprovod notový záznam.

Originál

Ave maris stella composed by Felix Bartholdy Mendelssohn. 1809-1847. Edited by Hans Ryschawy. For soprano voice solo, flute, 2 horns, 2 violins, viola, cello. contrabass, organ,. soprano voice solo, organ. Stuttgart Urtext Edition. Score available separately - see item CA.4079700. Cantatas, Feasts of the Blessed Virgin Mary, Hymns in praise of the Virgin Mary. Level 3. Viola part. Language. Latin. Composed 1828. C 3. 4 pages. Duration 8 minutes. Published by Carus Verlag. CA.4079713. ISBN M-007-07782-2. With Language. Latin. Cantatas, Feasts of the Blessed Virgin Mary, Hymns in praise of the Virgin Mary. Virtuosic aria of 1828. An adaptation for organ is attached to the score, to enable the performance of the work-as it was in the premiere-with only an organ accompaniment.

Překlad

Ave Maris stella složený Felix Mendelssohn Bartholdy. 1809-1847. Změněné Hans Ryschawy. Pro soprán sólo, flétnu, 2 rohy, 2 housle, viola, violoncello. kontrabas, varhany,. soprán sólo, varhany. Stuttgart urtextové Edition. Skóre dispozici samostatně - viz bod CA.4079700. Kantáty, slavnosti Panny Marie, kostelní písně ve chvále Panny Marie. Level 3. Viola část. Jazyk. Latina. Skládá 1828. C 3. 4 strany. Délka 8 minut. Vydal Carus Verlag. CA.4079713. ISBN M-007-07782-2. Se jazyk. Latina. Kantáty, slavnosti Panny Marie, kostelní písně ve chvále Panny Marie. Virtuózní árie z 1828. Adaptace pro varhany je připojen na skóre, pro umožnění výkonu práce, jako tomu bylo v premiéře, jen s doprovodem varhan.