Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $39.99

Originál

Complete Songs. Modest Petrovich Mussorgsky. Voice sheet music. Piano Accompaniment sheet music.

Překlad

Kompletní Songs. Modest Petrovič Musorgskij. Hlas noty. Klavírní doprovod notový záznam.

Originál

Complete Songs. Voice and Piano. Composed by Modest Petrovich Mussorgsky. 1839-1881. For Piano, Vocal. Vocal Collection. 396 pages. Published by G. Schirmer. HL.50481791. ISBN 0793545374. 9x12 inches. A major edition of 67 songs, all in the original keys, which covers a variety of voice types. Cyrillic and transliteration are included with each song, as are line by line English translations for study. Mussorgsky's rich imagination as a composer of song is not well-known. The style is unique, the music directly emotional. There are four complete song cycles in this edition. The first, “Youthful Years,” is an unconventional song grouping, not written for the same voice type, a “song cycle” that's more a convenience of collecting early work. It would better be viewed as 17 individual songs. The other three cycles are “The Nursery”. for mezzo-soprano. , “Sunless”. for mezzo-soprano or baritone. , and “Songs and Dances of Death”. mezzo-soprano or soprano. There are also 32 individual songs not in cycles. Mussorgsky wrote substantial revisions of 11 songs. both the original version and the second version are included for these. Where Are You, My Little Star. Mussorgsky. Let Us Be Merry. A Kol'tsov. I Have Many Towers and Gardens. A Kol'tsov. Prayer. M Lermontov. Tell Me Why, O Maiden Fair. What Are Words of Love to You. A Ammosov. If Only I Could Meet Up with You Again. V Kurochkin. Oh, How Your Eyes Look At Me Sometimes. A Pleshcheyev. King Saul. Lord Byron. King Saul. Second Version. Lord Byron. Night. A Pushkin. Night. Second Version. A Pushkin. Kalistratushka. N Nekrasov. Kalistrat. Second Version. N Nekrasov. Lullaby. First Version. N Ostrovsky. Sleep, Sleep Deeply, My Peasant Son. A Ostrovsky. My Heart's Desire. D. Usov. Desire. H Heine. Hopak. First Version. T Shevchenko. Hopak. Second Version. T Shevchenko. Many Have Grown from My Tears. H Heine. Light of My Life, Savishna. M Mussorgsky. Oh, You Drunk Good-for-Nothing. M Mussorgsky. Seminarian. First Version. M Mussorgsky. Jewish Song. L Mey. Chatting White-Sided Magpie. A Pushkin. Gathering Mushrooms. L Mey. Down Along the Don A Garden Blooms. A. Kol'tsov. Lullaby for Eryomushka. First Version. N Nekrasov. Lullaby for Eryomushka. Second Version. N. Nekrasov. Evening Song. A. Pleshcheyev. With My Nanny. M. Mussorgsky. In the Corner. M. Mussorgsky. Playing with A Doll. M Mussorgsky. Now I Lay Me Down to Sleep. M. Mussorgsky. At the Countryhouse. M. Mussorgsky. In Four Walls. A. Golenishchev-Kutuzov. You Didn't Recognize Me in A Crowd. A. Golenishchev-Kutuzov. Be Bored. A. Golenishchev-Kutuzov. Elegy. A. Golenishchev-Kutuzov. On the River. A. Golenishchev-Kutuzov. It Didn't Strike Like A Bolt from Heaven. A. Tolstoy. Arrogance. A. Tolstoy. Oy, Is It Right for A Fellow to Spin Flax. A. Tolstoy. It Gathers and Disperses. A. Tolstoy. The Pilgrim. Mephistopheles' Song in Auerbach's Tavern. On the Dnieper. T. Shevchenko. Lullaby. Songs and Dances of Death. A. Golenishchev-Kutuzov. Serenade. A. Golenishchev-Kutuzov. Trepak. A. Golenishchev-Kutuzov. LEAVES RUSTLED SADLY, THE. A PLESHCHEYEV. WINDS BLOW, THE GUSTY WINDS, THE. A KOL'TSOV. OLD MAN'S SONG, THE. J GOETHE. OUTCAST, THE. I. GOL'TS-MILLER. SONG OF BALEARETS, THE. M MUSSORGSKY. SEMINARIAN, THE. SECOND VERSION. M MUSSORGSKY. LITTLE FEAST, A. A KOL'TSOV. MISCHIEF-MAKER, THE. M MUSSORGSKY. BILLY-GOAT, THE. M MUSSORGSKY. CLASSICIST, THE. M MUSSORGSKY. ORPHAN BOY, THE. FIRST VERSION. M. MUSSORGSKY. ORPHAN BOY, THE. SECOND VERSION. M. MUSSORGSKY. LITTLE SONG FOR CHILDREN, A. FIRST VERSION. L. MEY. LITTLE SONG FOR CHILDREN, A. SECOND VERSION. L. MEY. FORGOTTEN ONE, THE. A. GOLENISHCHEV-KUTUZOV. PEANUT GALLERY, THE. SECOND VERSION. M. MUSSORGSKY. BEETLE, THE. M MUSSORGSKY. CAT SAILOR, THE. M. MUSSORGSKY. RIDE ON A HOBBYHORSE, A. SECOND VERSION. M. MUSSORGSKY. NOISY, BUSY DAY IS OVER, THE. A. GOLENISHCHEV-KUTUZOV. GRAVESIDE LETTER, A. M. MUSSORGSKY. MISUNDERSTOOD GIRL, THE. M. MUSSORGSKY. SOUL FLEW QUIETLY THROUGH THE CELESTIAL SKIES, THE. A. TOLSTOY. VISION, A. A. GOLENISHCHEV-KUTUZOV. CAPTAIN, THE. A. GOLENISHCHEV-KUTUZOV.

Překlad

Kompletní Songs. Hlas a klavír. Skládá se Modest Petrovič Musorgského. 1839-1881. Pro klavír, zpěv. Vocal Collection. 396 stran. Vydal G. Schirmer. HL.50481791. ISBN 0793545374. 9x12 palců. Hlavním vydání 67 písní, vše v originálních klíčů, které pokrývá celou řadu typů hlasových. Cyrilice a přepis je součástí každé skladby, stejně jako řádek po řádku anglickými překlady pro studium. Musorgského bohatá představivost jako skladatel písní není známý. Styl je jedinečný, hudba přímo emocionální. K dispozici jsou čtyři kompletní písňové cykly v tomto vydání. První, "mladých let," je netradiční píseň seskupení, není napsán pro stejného typu hlas, "písňového cyklu", která je více pohodlí shromažďování rané dílo. Bylo by lepší, být viděn jako 17 jednotlivých písní. Ostatní tři cykly jsou "Mateřská". pro mezzosoprán. , "Bez slunce". pro mezzosoprán nebo baryton. , A "Písně a tance smrti". mezzo-soprán nebo soprán. K dispozici jsou také jednotlivé písně 32 není v cyklech. Musorgského napsal podstatné revize 11 písní. jak původní verze a druhá verze jsou zahrnuty pro tyto. Kde jsi, můj Little Star. Musorgského. Buďme veselí. Kol'tsov. Mám mnoho věže a zahrady. Kol'tsov. Modlitba. M Lermontov. Tell Me Why, O Maiden Fair. Jaké jsou slova lásky k Tobě. Ammosov. Kéž bych mohl setkat se s vámi opět. V Kurochkin. Oh, jak vaše oči Look At Me Někdy. Pleshcheyev. Král Saul. Lord Byron. Král Saul. Druhá verze. Lord Byron. Noc. Pushkin. Noc. Druhá verze. Pushkin. Kalistratushka. N Někrasov. Kalistrat. Druhá verze. N Někrasov. Ukolébavka. První verze. N Ostrovského. Spi, spi hluboce, Moje Selské Syna. Ostrovského. Mé srdce je touha. D. Úsov. Touha. H Heine. Hopak. První verze. T Shevchenko. Hopak. Druhá verze. T Shevchenko. Mnoho vzrostl z mých slz. H Heine. Světlo mého života, Savishna. M Musorgského. Oh, jsi opilý Good-for-Nic. M Musorgského. Seminarista. První verze. M Musorgského. Židovská Song. L Mey. Chatování White-Sided Straka. Pushkin. Shromažďování houby. L Mey. Dolů podél Don A Zahrada Květy. A. Kol'tsov. Ukolébavka pro Eryomushka. První verze. N Někrasov. Ukolébavka pro Eryomushka. Druhá verze. N. Někrasov. Evening Song. A. Pleshcheyev. S My Nanny. M. Musorgského. V rohu. M. Musorgského. Hra s panenkou. M Musorgského. Teď jsem Lay Me Down k spánku. M. Musorgského. Na venkovské. M. Musorgského. Mezi čtyřmi stěnami. A. Golenishchev-Kutuzov. Můžete nepoznal mě v davu. A. Golenishchev-Kutuzov. Nudit se. A. Golenishchev-Kutuzov. Elegie. A. Golenishchev-Kutuzov. Na řece. A. Golenishchev-Kutuzov. To neudeřil jako blesk z čistého nebe. A. Tolstoj. Arogance. A. Tolstoj. Oy, je to právě pro kolegy točit Len. A. Tolstoj. Shromažďuje a rozptyluje. A. Tolstoj. Poutník. Mephistopheles Song Auerbach hospody. Na Dněpru. T. Ševčenko. Ukolébavka. Písně a tance smrti. A. Golenishchev-Kutuzov. Serenáda. A. Golenishchev-Kutuzov. Trepak. A. Golenishchev-Kutuzov. LISTY zašustily Je smutné,. PLESHCHEYEV. Větry, THE nárazový vítr,. KOL'TSOV. OLD MAN'S SONG,. J GOETHE. OUTCAST,. I. GOL'TS-MILLER. SONG OF BALEARETS,. M Musorgského. Seminarista,. Druhá verze. M Musorgského. LITTLE HODY,. KOL'TSOV. Mischief-maker,. M Musorgského. Kozel,. M Musorgského. Klasicistní,. M Musorgského. Sirotek,. První verze. M. Musorgského. Sirotek,. Druhá verze. M. Musorgského. Písnička pro děti,. První verze. L. MŠMT. Písnička pro děti,. Druhá verze. L. MŠMT. Zapomenutí,. A. GOLENISHCHEV-Kutuzov. PEANUT GALERIE,. Druhá verze. M. Musorgského. BEETLE,. M Musorgského. CAT SAILOR,. M. Musorgského. Jezdit na HOBBYHORSE, A. Druhá verze. M. Musorgského. NOISY, BUSY DAY IS OVER,. A. GOLENISHCHEV-Kutuzov. Hrobu LETTER,. M. Musorgského. Nepochopený GIRL,. M. Musorgského. SOUL PŘELET tiše protéká nebeské nebe,. A. Tolstoj. VISION,. A. GOLENISHCHEV-Kutuzov. CAPTAIN,. A. GOLENISHCHEV-Kutuzov.