Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $2.25

Originál

I Know That My Redeemer Lives. TTBB. Dan Forrest. Choir sheet music. Piano Accompaniment sheet music.

Překlad

Vím, že můj Vykupitel žije. TTBB. Dan Forrest. Sbor noty. Klavírní doprovod notový záznam.

Originál

I Know That My Redeemer Lives. TTBB. arranged by Dan Forrest. For TTBB choir with piano, 4-hands. Octavo. Published by Beckenhorst Press. BP.2012. The surprise entry of the four-hand accompaniment following the a cappella opening sets the stage for continuous dynamic excitement as the anthem builds in intensity with every "Glory, Hallelujah. " Now available in SATB, SSAA and TTBB settings.

Překlad

Vím, že můj Vykupitel žije. TTBB. uspořádány Dan Forrest. Pro TTBB sbor s klavírem, 4-rukou. Osmý. Vydal Beckenhorst Press. BP.2012. Vstup překvapení čtyřruční doprovodu po cappella otevření půdu pro kontinuální dynamické vzrušení jako hymna staví na intenzitě s každým "Sláva, Hallelujah. Nyní je k dispozici ve SATB, SSAA a TTBB nastavení.