Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $52.50

Originál

Test Pieces for Orchestral Auditions. Trombone sheet music.

Překlad

Zkušební kusy pro orchestrální konkurzy. Trombone noty.

Originál

Test Pieces for Orchestral Auditions for Trombone. Orchestral Excerpts. Play Along. Accompaniment CD only. Published by Music Partner CD. PE.MP8665. Bartok - Concerto for Orchestra. Beethoven - Missa Solemnis. Berg - Drei Orchesterstucke, Lulu, Wozzeck. Berlioz - Symphonie fantastique, Hungarian March. Blacher - Paganini Variations. Borodin - Prince Igor. Brahms - Symphonies 1 & 2. Mahler - Symphony No 3. Mascagni - Cavalleria Rusticana. Mozart - Magic Flute, Requiem. Pfitzner - Palestrina. Puccini - Turandot. Ravel - Bolero. Rimsky-Korsakov - Scheherazade. Rossini - Guillaume Tell, La Gazza Ladra. Schumann - Symphonies 2 & 3. Richard Strauss - Don Juan, Tod und Verklarung, Till Eulenspiegel, Zarathustra, Arabella. Stravinsky - The Firebird, Pulcinella. Verdi - La Forza del Destino, Otello. Wagner - Lohengrin, Die Meistersinger von Nurnberg, Das Rheingold, Siegfried, Die Walkure Beethoven - Symphony No 9, Missa Solemnis. Berlioz - Symphonie fantastique. Brahms - Symphony No 1. Chabrier - Espana. Cornelius - Der Barbier von Bagdad. Delibes -Coppelia. Haydn - Die Schopfung. Janacek - Sinfonietta. Kodaly - Hary Janos Suite. Leoncavallo - Pagliacci. Mascagni - Cavalleria Rusticana. Rossini - Guillaume Tell. Richard Strauss - Till Eulenspiegel, Zarathustra, Elektra, Ariadne auf Naxos, Der Burger als Edelmann. Verdi - Otello. Wagner - Lohengin, Die Meistersinger von Nurnberg, Das Rheingold, Siegfried, Die Walkure. 2CD set. CDs only. These orchestral recordings present the complete excerpt, and the specific instrument is not omitted. For corresponding sheet music anthology see EP 8665. Concerto For Orchestra. Missa Solemnis. Drei Orchesterstucke. Lulu. Wozzeck. Symphonie Fantastique. Hungarian March. Paganini Variations. Prince Igor. Symphony No. 1. Symphony No 2. Symphony No 3. Cavalleria Rusticana. Magic Flute. Requiem. Palestrina. Turandot. Bolero. Scheherazade. Guillaume Tell. La Gazza Ladra. Don Juan. Tod und Verklarung. Till Eulenspiegel. Zarathustra. Arabella. The Firebird. Pulcinella. La Forza del Destino. Otello. Lohengrin. Die Meistersinger von Nurnberg. Das Rheingold. Siegfried. Die Walkure. Symphony No 9. Symphony No 1. Espana. Der Barbier von Bagdad. Coppelia. Die Schopfung. Sinfonietta. Hary Janos Suite. Pagliacci. Elektra. Ariadne Auf Naxos. Der Burger als Edelmann. Lohengin.

Překlad

Zkušební kusy pro orchestrální konkurzy pro trombon. Orchestrální výňatky. Play Along. Pouze doprovod CD. Vydalo hudební Partner CD. PE.MP8665. Bartok - Koncert pro orchestr. Beethoven - Missa solemnis. Berg - Tři orchestrální kusy, Lulu, Vojcek. Berlioz - Symphonie Fantastickou, maďarský březen. Blacher - Paganini Variace. Borodin - Prince Igor. Brahms - Symfonie 1. Mahler - Symfonie č. 3. Mascagni - Sedlák kavalír. Mozart - Kouzelná flétna, Requiem. Pfitzner - Palestrina. Puccini - Turandot. Ravel - Bolero. Rimsky-Korsakov - Šeherezáda. Rossini - Guillaume Tell, La Gazza Ladra. Schumann - Symfonie 2. Richard Strauss - Don Juan, Smrt a přeměna, Do Eulenspiegel, Zarathustra, Arabella. Stravinsky - Firebird, Pulcinella. Verdi - La Forza del Destino, Otello. Wagner - Lohengrin, Die Mistři pěvci norimberští, Das Rheingold, Siegfried, Valkýře Beethoven - Symfonie č. 9, Missa solemnis. Berlioz - Fantastická symfonie. Brahms - Symfonie č. 1. Chabrier - Espana. Cornelius - Lazebník Bagdádu. Delibes, Coppélia. Haydn - Schopfung. Janáček - Sinfonietta. Kodály - Hary Janos Suite. Leoncavallo - Komedianti. Mascagni - Sedlák kavalír. Rossini - Guillaume Řekni. Richard Strauss - Do Eulenspiegel, Zarathustra, Elektra, Ariadna na Naxu, Der Burger als Edelmann. Verdi - Otello. Wagner - Lohengin, Die Mistři pěvci norimberští, Das Rheingold, Siegfried, Valkýře. 2CD set. CD pouze. Tyto orchestrální nahrávky představují kompletní výpis, a konkrétní přístroj není vynechán. Pro příslušné noty antologie viz EP 8665. Koncert pro orchestr. Missa solemnis. Tři orchestrální kusy. Lulu. Vojcek. Symphonie Fantastique. Maďarský března. Paganini Variace. Kníže Igor. Symfonie č. 1. Symfonie č. 2. Symfonie č. 3. Sedlák kavalír. Kouzelná flétna. Rekviem. Palestrina. Turandot. Bolero. Šeherezáda. Guillaume Řekni. La Gazza Ladra. Don Juan. Smrt a přeměna. Do Eulenspiegel. Zarathustra. Arabella. Firebird. Pulcinella. La Forza del Destino. Othello. Lohengrin. Die Mistři pěvci norimberští. Rýn Gold. Siegfried. Valkýře. Symfonie č. 9. Symfonie č. 1. Espana. Lazebník Bagdádu. Coppélia. Schopfung. Sinfonietta. Hary Janos Suite. Klauni. Elektra. Ariadna na Naxu. Der Burger als Edelmann. Lohengin.