Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $25.99

Originál

Play Rachmaninoff. Sergei Rachmaninoff. B-Flat Trumpet sheet music. Trumpet Solo sheet music. Piano Accompaniment sheet music.

Překlad

Přehrát Rachmaninova. Sergej Rachmaninov. B-Flat trumpeta noty. Trubka Solo noty. Klavírní doprovod notový záznam.

Originál

Play Rachmaninoff. 11 Well-Known Works for Intermediate Players. Composed by Sergei Rachmaninoff. 1873-1943. Arranged by Hywel Davies. For Trumpet, Piano Accompaniment. Trumpet. Boosey & Hawkes Chamber Music. Softcover with CD. 22 pages. Boosey & Hawkes #M060121692. Published by Boosey & Hawkes. HL.48020895. Includes. Two Themes from Piano Concerto No. 2, Theme from Piano Concerto No. 3, Prelude in C-sharp minor, Prelude in G-flat Major, Vocalise, Two Themes from Symphony No. 2, and more. In addition to Performance and Backing Tracks, the CD includes printable piano parts for a live performance.

Překlad

Přehrát Rachmaninova. 11 dobře známých Works pro středně pokročilé hráče. Skládá Sergeje Rachmaninova. 1873-1943. Dohodl Hywel Davies. Pro trubku, klavírní doprovod. Trubka. Boosey. Softcover s CD. 22 stran. Буси. Vydal Boosey. HL.48020895. Zahrnuje. Dva Témata z Klavírní koncert č. 2, téma z klavírního koncertu č. 3, Prelude v C-moll, Preludium G dur, Vocalise, dvě témata z Symfonie č. 2, a další. Kromě výkonu a doprovodné stopy, CD obsahuje tisknutelné klavírní díly pro živé vystoupení.