Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $18.95

Originál

Drei Motetten, Op. 69. Felix Bartholdy Mendelssohn. Voice sheet music. Choir sheet music. Piano Accompaniment sheet music.

Překlad

Drei Motetten, Op. 69. Felix Mendelssohn Bartholdy. Hlas noty. Sbor noty. Klavírní doprovod notový záznam.

Originál

Drei Motetten, Op. 69 composed by Felix Bartholdy Mendelssohn. 1809-1847. Edited by Michael Cooper. For mixed choir and piano accompaniment. This edition. Stapled, Urtext edition. Stapled. Urtext Edition. Classical Period, Choral and Sacred. Level 3. Vocal score. Introductory text. Opus 69. 55 pages. Published by Baerenreiter Verlag. BA.BA8937. ISBN 9790006529018. With introductory text. Classical Period, Choral and Sacred. 9x12 inches. Preface. Vorwort. O be Joyful to the Lord. My Soul doth magnify the Lord. Lord, now lettest Thou Thy servant depart in peace. Critical Report.

Překlad

Tři moteta, op. . 1809-1847. Editoval Michael Cooper. Pro smíšený sbor a klavír za doprovodu. Toto vydání. Sešít, urtextové vydání. Sešitých. Urtextové Edition. Klasická doba, Choral a Sacred. Level 3. Vokální skóre. Úvodní text. Opus 69. 55 stran. Vydal Baerenreiter Verlag. BA.BA8937. ISBN 9790006529018. S úvodním textu. Klasická doba, Choral a Sacred. 9x12 palců. Předmluva. Předmluva. O být Joyful Pánu. Velebí duše má Hospodina. Pane, nyní propouštíš jsi služebník tvůj odejít v míru. Kritická zpráva.