Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $53.95

Originál

Prodana nevesta. Bedrich Smetana. Baritone Voice sheet music. Bass Voice sheet music. Mezzo-Soprano Voice sheet music. Piano sheet music. Soprano Voice sheet music. Tenor Voice sheet music. Voice Solo sheet music.

Překlad

Prodaná nevěsta. Bedřich Smetana. Baryton noty. Bass Voice noty. Mezzo-soprán noty. Klavírní noty. Soprán noty. Tenor notový záznam. Hlas Solo noty.

Originál

Prodana nevesta. Komicka zpevohra ve trech jednanich. Composed by Bedrich Smetana. 1824-1884. Edited by Frantisek Bartos. For 3 soprano voice solos, 1 mezzo-soprano voice solo, 3 tenor voice solo, 1 baritone voice solo, 3 bass voice solo, orchestra. This edition. Paperback, Urtext edition. Replaces AE 112. Klavirni uprava skladatelova. Piano reduction. Language. Czech. German. 337 pages. Published by Baerenreiter Verlag. BA.BA9534-90. ISBN 9790260104938. With Language. Czech. German. 27 x 19 cm inches. The libretto of The Bartered Bride, the second of Smetana's nine operas, was written for Smetana by the poet and journalist Karel Sabina. The story for the comic opera, set in the countryside, is of two lovers and the disapproval of their relationship by their parents. The final form of the work, which soon came to be regarded as a national opera, was preceded by a relatively difficult genesis. The opera was written between 1863 and 1865 and was premiered on 30 May 1866 at the Provisional Theatre in Prague, where the composer's last version of the work was also performed in 1870. This vocal score presents Smetana's own piano reduction.

Překlad

Prodaná nevěsta. Komicka zpevohra jsem trech jednanich. Skládá Bedřicha Smetany. 1824-1884. Edited by František Bartoš. Pro 3 soprán sóla, 1 mezzo-soprán pouze hlas jen 3 tenor, 1 baryton pouze hlas jen 3 bas, orchestr. Toto vydání. Brožovaná, urtextové vydání. Nahrazuje AE 112. Klavírní uprava skladatelova. Klavírní výtah. Jazyk. Čeština. Němec. 337 stran. Vydal Baerenreiter Verlag. BA.BA9534-90. ISBN 9790260104938. Se jazyk. Čeština. Němec. 27 x 19 cm palců. Libreto Prodaná nevěsta, druhý Smetanových devíti oper, byla napsána pro Smetany básník a novinář Karel Sabina. Příběh pro komické opery, odehrávající se v krajině, je ze dvou milenců a nesouhlasu jejich vztahu ze strany rodičů. Konečná podoba díla, která brzy přišel být považován za národní opery, předcházel poměrně obtížné genezi. Opera byla napsána v letech 1863 a 1865 a měla premiéru na 30.května 1866 v Prozatímním divadle v Praze, kde skladatel poslední verze díla byla také provedené v roce 1870. Vokální skóre představuje Smetanovu vlastní klavírní snížení.