Nástroje
Ensembles
Opera
Skladatelé
Umělci

Partitury $9.95

Originál

3 Motets. Vagn Holmboe. Choir sheet music.

Překlad

3 moteta. Vagn Holmboe. Sbor noty.

Originál

3 Motets composed by Vagn Holmboe. For Choral. 2-part. Music Sales America. Choral, Sacred. 16 pages. Edition Wilhelm Hansen #WH29415. Published by Edition Wilhelm Hansen. HL.14015236. Work for 2 Part Choir with Organ Accompaniment. Danish text, which has been taken from Psalm 8. 1-5, John 1. 14 and Joel 3. 1 for each piece respectively. Herre, Herre, Vor Herre. Og Det Skal Ske. Ordet Blev Kod Og Blod.

Překlad

3 moteta složené by Vagn Holmboe. Pro sborového. 2-část. Music Sales Amerika. Choral, Sacred. 16 stran. Издание Wilhelm Hansen. Vydal Edition Wilhelm Hansen. HL.14015236. Práce na 2 části sbor s doprovodem varhan. Dánské znění, která byla přijata z Žalmu 8. 1-5, John 1. 14 a Joel 3. 1 pro každý kus, respektive. Herre, Herre, Vor Herre. Og Det Skal Ske. Ordet Blev Kod Og Blod.