Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $1.80

Originál

Tender Shepherd, El Shaddai. David Lantz. Choir sheet music.

Překlad

Tender Shepherd, El Shaddai. David Lantz. Sbor noty.

Originál

Tender Shepherd, El Shaddai composed by David Lantz. For Choral. SATB. Harold Flammer. 8 pages. Published by Shawnee Press. HL.35028126. Uses. Christ the Shepherd, General. Scripture. Psalm 23. Isaiah 66. 10-13. Comforting words adapted from the Psalms display the tenderness and nurturing leadership of Christ, the Good Shepherd. Using the Hebrew name, El Shaddai. the God who supplies our needs. , the text reminds us of God's provision for our life. God desires to bless and give us an abundant life and the lush musical substance of this choral ballad helps connect this promise to the heart of the listener.

Překlad

Tender Shepherd, El Shaddai složil David Lantz. Pro sborového. SATB. Harold Flammer. 8 stran. Vydal Shawnee Press. HL.35028126. Použití. Kristus Pastýř, generální. Písmo svaté. Žalm 23. Izajáš 66. 10-13. Uklidňující slova upravené z žalmů zobrazení něhu a výchovné vedení Krista, Dobrého Pastýře. Použití hebrejské jméno, El Shaddai. Bůh, který dodává našim potřebám. Text nám připomíná Boží ustanovení pro náš život. Bůh touží požehnat a dát nám bohatý život a svěží hudební podstatu tohoto sborového balady pomáhá připojit tento slib do srdce posluchače.