Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $12.99

Originál

Pep Band - Creative Strings. Bradley Sowash. Cello sheet music. Double Bass sheet music. Piano sheet music.

Překlad

Pep Band - Kreativní Strings. Bradley Sowash. Cello noty. Double Bass noty. Klavírní noty.

Originál

Pep Band - Creative Strings composed by Bradley Sowash. For Piano,Violin,Viola,Cello,Double Bass,String Quartet,String Orchestra. Jazz,Repertoire,Pop. Piano Reduction,Score,Set of Parts. Published by Bradley Sowash Music. S0.49389. Okay sports fans, who says brass and wind players should have all the fun accompanying games. This easy tune resembles those classic rah-rah marching band foot-stompers. About Creative Strings Eye players read music. Ear players improvise. Today’s well-rounded students need instruction in both. Creative Strings is a collection of works designed to lead beginning to advanced students through their first experiences as improvisers. Each piece is composed of four parts that can roughly be described as melody, harmony, accompaniment and bass line. All four parts are available for the violin, viola and cello. The bass has one part. An optional piano part is also provided. The the ideal distribution is Vln. 1, Vln. 2, Vla. 3, and Cello 4. However the intentionally redundant parts allow for flexible combinations of instruments. If for example, no violas or cellos are available, a violin choir could still cover the parts. The same would hold true for a non-traditional quartet such as 3 violins and 1 cello or any other grouping. Overlapping parts can also be used to equalize an unbalanced orchestra such as 20 violins and 1 viola player by having some of the violins double the viola part. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Překlad

Pep Band - Tvůrčí Strings složené Bradley Sowash. Pro klavír, housle, violu, violoncello, kontrabas, smyčcový kvartet, smyčcový orchestr. Jazz, Repertoár, Pop. . Vydalo Bradley Sowash Music. S0.49389. Sportovní fanoušci Okay, kdo říká, mosazné a větrné hráči by měli mít všechny doprovodné zábavné hry. Tato jednoduchá melodie se podobá těm klasické provedení bezvýsledných pochodový orchestr noha-Stompers. O Creative Řetězce Eye hráči číst noty. Ušní hráči improvizovat. Dnešní dobře zaoblené studenti potřebují výuku v obou. Creative Strings je sbírka děl navržen tak, aby vedl začínají pokročilé studenty prostřednictvím svých prvních zkušenostech jako improvizátorů. Každý kus se skládá ze čtyř částí, které lze zhruba popsat jako melodii, harmonii, doprovod a basové linky. Všechny čtyři díly jsou k dispozici pro housle, violu a violoncello. Bas má jednu část. Volitelný klavírní part je také. Ideální rozložení je VLN. . Nicméně úmyslně redundantní části umožňují flexibilní kombinace nástrojů. Je-li například, žádná violy nebo violoncella jsou k dispozici, housle pěvecký sbor by mohl stále pokrývají části. Totéž by platilo pro netradiční kvarteta, jako jsou 3 housle a violoncello 1 nebo jakékoliv jiné skupiny. Překrývající se části mohou být také použity, aby se vyrovnaly nevyvážený orchestr, jako jsou 20 houslí a 1 violistou tím, že některé z houslí zdvojnásobí viola část. Digitální tisk je tisk noty k dispozici kdykoliv a kdekoliv. Jen nákup, tisk a přehrávání. Zobrazte si on-line noty doma, ve škole, v práci nebo kdekoliv, kde máte počítač připojený k Internetu. Použijte naši aplikaci pro iPad zobrazit digitální noty na cestách. S digitální tisk, můžete tisknout digitální noty ihned po zakoupení, nebo počkat, až své výhodné. A instalace náš software je snadné - budeme vás prostřednictvím jednoduchých kroků, aby se ujistil, budete mít nainstalovaný Adobe Flash Player, Adobe AIR a list aplikace Music Plus AIR.