Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $9.99

Originál

Primeras Lecciones Violin. Craig Duncan. Violin Solo sheet music. Beginning.

Překlad

První lekce Violin. Craig Duncan. Housle Solo noty. Začátek.

Originál

Primeras Lecciones Violin composed by Craig Duncan. For Violin. First Lessons. Methods. Beginning. E-book. 32 pages. Published by Mel Bay Publications - Digital Sheet Music. M0.99292BCDSPEB. ISBN 9781619112759. Methods. This text presents beginning violin technique and basic music-reading fundamentals, with an emphasis on the use of melodies and classical pieces to teach each new concept. The 28 lessons include basic technique and reading skills, scales in the keys of A, D, G, and C as well as bowing techniques such as dynamic contrast, slurs, accents, and staccato bowing. There are 47 melodies presented including works by Bach, Beethoven, Brahms, Handel, Mozart and other classical composers. The companion CD features all of the exercises and pieces recorded with solo violin and piano accompaniment. i Uses melodies and pieces to introduce technique and fundamentals. Includes scales in A, D, G, and C. slurs, accents, and staccato bowing. 47 melodies, including works by Bach, Beethoven, Brahms, Mozart, and more. Companion CD contains all exercises and pieces. Este texto presenta tecnicas de violIn basicas y fundamentos de solfeo, haciendo enfasis en el uso de melodIas y piezas clasicas para ensenar cada nuevo concepto. Las 28 lecciones incluyen tecnicas basicas y fundamentos de lectura, escalas en La, Re, Sol, y Do mayor al igual que tecnicas de arco como contraste dinamico, ligaduras, acentos y staccato. Hay 47 melodias de compositores como Bach, Beethoven, Brahms, Handel, Mozart y otros compositores clasicos. El CD de acompanamientos incluye todos los ejercicios y piezas grabadas con violIn solo y acompanamiento con piano. Companion audio available by clicking on the 'Listen' link above, or at www. melbay. com. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Překlad

Primeras Lecciones Violin složený Craig Duncan. Pro housle. První lekce. Metody. Začátek. E-book. 32 stran. Vydal Mel Bay Publications - Digitální noty. M0.99292BCDSPEB. ISBN 9781619112759. Metody. Tento text prezentuje začíná housle techniku ​​a základní základy hudební čtení, s důrazem na využití melodií a klasických skladeb pro výuku každé nové koncepce. Mezi 28 lekcí základní techniku ​​a čtenářských dovedností, váhy v klíči A, D, G a C, stejně jako vyklenutí techniky, jako je dynamický kontrast, urážky, akcenty, a staccato vyklenutí. Existuje 47 melodií uvedené včetně děl Bacha, Beethovena, Brahmse, Händela, WA Mozarta a dalších klasických skladatelů. Společník CD obsahuje všechny cvičení a kusů nahraných sólové housle a klavír za doprovodu. Používá i melodie a kousky, aby se zavedení techniky a základy. Zahrnuje váhy v A, D, G, a C. nadávky, akcenty, a staccato vyklenutí. 47 melodií, včetně děl Bacha, Beethovena, Brahmse, Mozarta, a další. Companion CD obsahuje všechny cvičení a kusy. Tento text uvádí základní houslové techniky a základy hudební teorie, s důrazem na využití melodií a klasických skladeb učit každou novou koncepci. Mezi 28 lekcí jsou základní techniky a základy čtení, váhy v A, D, G, C dur a technik, jako je oblouk jako dynamický kontrast, obvazy, akcenty a staccato. Tam jsou 47 melodie skladatelů jako byli Bach, Beethoven, Brahms, Händel, Mozart a dalších klasických skladatelů. CD doprovodů zahrnuje všechny cvičení a skladby nahrané sólové housle a klavír doprovodem. Companion audio kliknutím na odkaz "Listen" výše, nebo na www. melbay. com. Digitální tisk je tisk noty k dispozici kdykoliv a kdekoliv. Jen nákup, tisk a přehrávání. Zobrazte si on-line noty doma, ve škole, v práci nebo kdekoliv, kde máte počítač připojený k Internetu. Použijte naši aplikaci pro iPad zobrazit digitální noty na cestách. S digitální tisk, můžete tisknout digitální noty ihned po zakoupení, nebo počkat, až své výhodné. A instalace náš software je snadné - budeme vás prostřednictvím jednoduchých kroků, aby se ujistil, budete mít nainstalovaný Adobe Flash Player, Adobe AIR a list aplikace Music Plus AIR.