Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $26.95

Originál

String Quartets - Volume XI Op. 77 and Op. 103. Franz Joseph Haydn. Cello sheet music. Viola sheet music. Violin sheet music.

Překlad

Smyčcové kvartety - svazek XI Op. 77 a Op. 103. Franz Joseph Haydn. Cello noty. Viola notový záznam. Housle noty.

Originál

String Quartets - Volume XI Op. 77 and Op. 103. Study Score. Composed by Franz Joseph Haydn. 1732-1809. Edited by Horst Walter. For String Quartet. STUDY EDITION. Henle Study Scores. Pages. VIII and 55. Softcover. 64 pages. G. Henle #HN9215. Published by G. Henle. HL.51489215. These are the last of the nearly seventy quartets in Haydn's oeuvre. Originally he intended to write a set of six quartets, as so often in the past, but at the time they were written, in 1803, Haydn's health was so poor that he could not fully satisfy the commission from Prince Lobkowitz. Instead he published only two complete quartets as op. 77. Later he allowed an incomplete work consisting of two middle movements to appear as op. 103, adding to the print the portentous words. “Gone is all my strength, old and weak am I.” Musically, however, these quartets are anything but weak. they represent the aged composer virtually at the zenith of his powers. Haydn even went so far as to call op. 77, no. 2, his “most beautiful string quartet.

Překlad

Smyčcové kvartety - svazek XI Op. 77 a Op. 103. Studie Score. Skládá se Franz Joseph Haydn. 1732-1809. Změněné Horst Walter. Pro smyčcové kvarteto. STUDIE EDITION. Henle Studijní výsledky. Stránky. VIII a 55. Softcover. 64 stran. Г. Хенле. Vydal G. Henle. HL.51489215. Jedná se o poslední z téměř sedmdesáti kvartet v Haydnova díla. Původně měl v úmyslu napsat soubor šesti kvartetů, jako tak často v minulosti, ale v době, kdy byly napsány, v roce 1803, zdravotní Haydnova byla tak chudá, že si nemůže plně uspokojit provizi z Prince Lobkovic. Místo toho se vydal jen dvě kompletní kvarteta jsou op. 77. Později nechal neúplný práce se skládá ze dvou středních pohybů se zobrazí jako op. 103, čímž se tisk podivuhodného slova. "Pryč je moje síla, starý a slabý jsem já" Hudebně však tyto kvartety jsou něco, ale slabý. představují ve věku skladatele prakticky na vrcholu svých sil. Haydn dokonce šel tak daleko, že říkají op. 77, no. 2, jeho "nejkrásnější smyčcové kvarteto.