Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $25.95

Originál

Bastien Piano For Adults - Book 2. Book & CD. Jane Smisor Bastien. Piano Method sheet music. Piano Solo sheet music. Beginning.

Překlad

Bastien Piano pro dospělé - Book 2. Kniha. Jane Smisor Bastien. Piano Method noty. Piano Solo noty. Začátek.

Originál

Bastien Piano For Adults - Book 2. Book & CD. edited by Lisa Bastien and Lori Bastien. For solo piano. Method. Basiten Piano. Instructional and Method. SMP Level 2. Late Elementary. Collection and 2 accompaniment CDs. Standard notation, fingerings and introductory text. does not include words to the songs. Published by Neil A. Kjos Music Company. KJ.KP2. ISBN 849773059. With standard notation, fingerings and introductory text. does not include words to the songs. Instructional and Method. 9x12 inches. To teach piano basics, the Bastiens have created a new, rich course designed specifically for adult beginners. Bastien Piano for Adults is a welcome addition to the best-selling collection of Bastien methods and supplementary materials. Lessons, theory, technic, and sight reading are combined in one easy-to-use book. The series is gradually paced to ensure student confidence and success. The variety of music, custom selected for adults, includes famous classic themes, folk songs, spirituals, ragtime, blues, boogie, jazz, and Bastien originals that teach the basics in a straightforward, yet innovative manner. Accompaniments CDs for Bastien Piano for Adults, Books 1 & 2 were created to musically enhance student practice, thus making piano study more enjoyable. In addition to adding excitement, variety, and motivation for the student, the CDs help improve understanding of phrasing, balance, rhythm, and pulse, Even beginning students can play along with a jazz band, a symphony, or a rock group, The CDs add a whole new, joyous dimension to learning piano and making music. Everything the adult beginner needs in one book. To teach piano basics, the Bastiens have created a new, rich course designed specifically for adult beginners, Bastien Piano for Adults is a welcome addition to the best-selling collection of Bastien methods and supplementary materials. Lessons, theory, technic, and sight reading are combined in one easy-to-use book. The series is gradually paced to ensure student confidence and success. The variety of music, custom selected for adults, includes famous classic themes, folk songs, spirituals, ragtime, blues, boogie, jazz, and Bastien originals that teach the basics in a straightforward, yet innovative manner. Accompaniment CD's for Bastien Piano for Adults , Books 1 & 2 were created to musically enhance student practice, thus making piano study more enjoyable. In addition to adding excitement, variety, and motivation for the student, the CD's help improve understanding of phrasing, balance, rhythm, and pulse. Even beginning students can play along with a jazz band, a symphony, or rock group. The CD's add a whole new, joyous dimension to learning piano and making music. 5-finger patterns still used but position changes are more frequent including one octave scale passages. Some 3 note chords. Meet Me in St. Louis. East RIver Boogie. Good Morning Blues. G Major Scale and Chords. Prelude In G. The Holly and the Ivy. Morning Mood. Theme form Symphony No. 5. Technic. G Scaale Etude, On the Treadmill. Technic. Finger Extension Study. Laughing Song. On Top of Old Smoky. Lights Over Egypt. Major and Minor Triads. York Avenue Blues. Ocean View. E Harmonic Minor Scale and Chords. House Of The Rising Sun. Syncopated Etude. Hello. My Baby. Sakura. Cherry Blossom Song. Technic. Etude in E Minor. Challenge Piece. Frankie and Johnny. Review. Warm Up. Prelude in A Minor. F Major Scale and Chords. Scottish Bagpipes. Summer Whirlwind. The Merry Widow Waltz. D Harmonic Minor Scale and Chords. The Minstrel's Song. Etude. Joe Turner. Ventian Song. Waltz. Chalenge Piece. Hearts from Heaven. Old Folks At Home. Tirads and Inversions, Tranbpsoisiotnn. Revielle. La Jolla Sunset. Autumn Breeze. Spanish Fiesta. Bayou Blues. Minuet. Tango Time. Tachnic. Major Triads and Inversion, Minor Triads and Inversion. Technic. Playing Triplets , On the Escalator. Challenge Piece. Sea Mist. Chasin' the blues. The Order of Sharps. D Major Scale and chords. Barbara Allen. Strolling Down the Midway. Bells of Milan. He's Got The Whole World In His Hands. Technic. D Scale Etude, D Chord Etude, Ice Skating. Challenge Piece. Maple Leaf Rag. Heart Breaker. A Major Scale and Chords. Barcarolle. Theme from Suprise Symphony. Entrance of the Emperor. Blue Soul. Technic. Rolling Hoops, A Scale Etude. Challenge Piece. Canon in D. Big Sky Boogie. Brazilian Boogie. E Major Scale and Chords. Irish Washerwoman. Technic. 2nd Inversion Etude. Swan Waltz. Technic. Etude in F. Technic. E chord Etude, E Scale Etude. Challenge Piece. Rondo Alla Turca. C Major Scale, C Harmonic Minor Scale. The Midnight Express. Augmented Triads. Major and Augmented Chord Warm Up, A Vist to the Royal Court. Arabesque. Dimnished Triads. In The Shade Of The Old Apple Tree. Warm Up, Sonatina in C. Jesu, Joy Of Man's Desiring. Prelude in C Major. St. Louis Blues. Review. Chord Drill. Technic. Parallel Scale Etude. Challenge Piece. Moonlight Sonata.

Překlad

Bastien Piano pro dospělé - Book 2. Kniha. editoval Lisa Bastien a Lori Bastien. Pro sólový klavír. Metoda. Basiten Piano. Vzdělávací a metoda. SMP Level 2. Pozdní Základní. Sběr a 2 doprovodných CD. Standardní zápis, fingerings a úvodní text:. Neobsahuje slova k písním. Vydal Neil A. Kjos Music Company. KJ.KP2. ISBN 849773059. Se standardní notaci, fingerings a úvodního textu. Neobsahuje slova k písním. Vzdělávací a metoda. 9x12 palců. Chcete-li naučit základy hry na klavír, se Bastiens vytvořili novou, bohatou kurz určený speciálně pro dospělé začátečníky. Bastien Piano pro dospělé je vítaným přírůstkem do nejprodávanější kolekci Bastien metod a doplňkových materiálů. Lekce, teorie, technika, a zrak čtení jsou spojeny do jednoho snadno-to-použití knize. Řada se postupně přecházel k zajištění důvěry studentů a úspěch. Rozmanitost hudby, vlastní vybrané pro dospělé, obsahuje slavné klasické motivy, lidové písně, spirituály, ragtime, blues, boogie, jazzu a Bastien originály, které učí základy v jednoduché, ale inovativním způsobem. Doprovody CD pro Bastien Piano pro dospělé, knihy 1. Kromě přidání vzrušení, rozmanitost, a motivaci pro studenta, se CD pomoci zlepšit porozumění frázování, rovnováhu, rytmus a puls, mohou i začátečníci hrát spolu s jazzovou kapelou, symfonie, nebo skupina rock, CDS přidat zcela nový, radostný rozměr učení klavír a dělat hudbu. Vše dospělý začátečník potřebuje v jedné knize. Chcete-li naučit základy hry na klavír, se Bastiens vytvořili novou, bohatou kurz určený speciálně pro dospělé začátečníky, Bastien Piano pro dospělé je vítaným přírůstkem do nejprodávanější kolekci Bastien metod a doplňkových materiálů. Lekce, teorie, technika, a zrak čtení jsou spojeny do jednoho snadno-to-použití knize. Řada se postupně přecházel k zajištění důvěry studentů a úspěch. Rozmanitost hudby, vlastní vybrané pro dospělé, obsahuje slavné klasické motivy, lidové písně, spirituály, ragtime, blues, boogie, jazzu a Bastien originály, které učí základy v jednoduché, ale inovativním způsobem. Doprovod CD pro Bastien Piano pro dospělé, knihy 1. Kromě přidání vzrušení, rozmanitost a motivaci pro studenty, pomoc na CD zlepšit porozumění frázování, rovnováhu, rytmus a puls. Dokonce i začátečníci mohou hrát spolu s jazzovou kapelou, symfonie, nebo rockové skupiny. CD je přidat zcela nový, radostný rozměr učení klavír a dělat hudbu. 5-finger modely stále používá, ale změny pozice jsou častější, včetně jedné oktávy rozsahu pasáží. Někteří 3 Poznámka akordy. Meet Me in St Louis. East River Boogie. Dobré ráno Blues. G dur stupnice a akordy. Prelude V G. Holly a Ivy. Ranní nálada. Formulář téma Symfonie č. 5. Technic. G Scaale Etude, na běžeckém pásu. Technic. Finger nástavbové studium. Laughing píseň. Na začátek Starého Smoky. Světla nad Egyptem. Major a Minor trojice. York Avenue Blues. Ocean View. E harmonická mollová stupnice a akordy. House Of The Rising Sun. Synkopický Etude. Ahoj. My Baby. Sakura. Cherry Blossom Song. Technic. Etude v E moll. Challenge ks. Frankie a Johnny. Recenze. Zahřát se. Předehra v A moll. F dur stupnice a akordy. Skotské dudy. Letní Whirlwind. Merry Widow Waltz. D harmonická mollová stupnice a akordy. Minstrel píseň. Studie. Joe Turner. Ventian Song. Valčík. Chalenge ks. Srdce z nebe. Staré Lidi Doma. Tirads a inverze, Tranbpsoisiotnn. Revielle. La Jolla Sunset. Autumn Breeze. Španělština Fiesta. Bayou Blues. Menuet. Tango Time. Tachnic. Hlavní trojice a inverze, menší trojice a inverze. Technic. Hra Trojčata, na eskalátoru. Challenge ks. Sea Mist. Chasin 'blues. Řád Sharps. D dur stupnice a akordy. Barbara Allen. Při procházce dolů Midway. Zvony z Milána. Má celý svět ve svých rukou. Technic. D Scale Etude, D Chord Etude, Bruslení. Challenge ks. Maple Leaf Rag. Heart Breaker. Hlavní stupnice a akordy. Barcarolle. Téma z překvapení symfonie. Vstup císaře. Modrá duše. Technic. Rolling Hoops, Měřítko Etude. Challenge ks. Canon v D. Big Sky Boogie. Brazilský Boogie. E dur stupnice a akordy. Irská pradlena. Technic. 2. Inverze Etude. Swan Waltz. Technic. Etude v F. Technic. Studie E akord, E Scale studie. Challenge ks. Rondo Alla Turca. C durová stupnice, C harmonické mollové stupnice. Půlnoční expres. Augmented trojice. Major a Augmented Chord Warm Up, A Vist na královském dvoře. Arabeska. Dimnished trojice. Ve stínu starého Apple Tree. Warm Up, Sonatina C. Jesu, Joy Of PŘEJÍCE muže. Předehra C dur. Louis Blues. Recenze. Chord Drill. Technic. Paralelní Scale Etude. Challenge ks. Měsíční sonáta.