Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $7.81

Originál

Playing With Scales. Flute Level 1. Book. Download. Sheet Music, Downloads. Flute. FLT.

Překlad

Hra s váhami. Flute Level 1. Kniha. Ke stažení. Noty, ke stažení. Flétna. FLT.

Originál

Playing With Scales is a new resource, designed to help motivate and encourage young musicians to practice their scales. Playing With Scales presents imaginative backing tracks in a variety of styles to transform scales and arpeggios from dry rudiments into an exciting musical experience. The accompaniments can be played by the teacher in lessons, plus all of the tracks are included for student practice at home using the supplied Download Card. This volume contains accompaniments for scales and arpeggios required at the first level of playing, and is compatible with the syllabus requirements of the major examination boards. Watch an introduction to Playing With Scales.

Překlad

Hraní s váhami je nový zdroj, která má pomoci motivovat a povzbuzovat mladé hudebníky praktikovat své váhy. Hra s váhami představuje nápadité doprovodné stopy v různých stylů, aby transformace váhy a arpeggia ze suchých základů do vzrušující hudební zážitek. Tyto doprovody lze přehrávat učitel v hodině, a všechny skladby jsou zahrnuty pro studentské praxe doma pomocí dodaného z karet. Tento svazek obsahuje doprovody pro váhy a arpeggia požadovaných na první úrovni hraní, a je v souladu s požadavky učebních osnov hlavních zkušebních komisí. Sledujte úvod do hraní šupinami.