Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $7.10

Originál

Playstrings Moderately Easy No. 3 Czech Song And Dance. Townsend. Sheet Music. String Orchestra. STR ORCH. Townsend. --.

Překlad

Playstrings středně Easy No. 3 Česká píseň a tanec. Townsend. Noty. Smyčcový orchestr. STR Orch. Townsend. --.

Originál

Easy music for string groups. Playstrings provides an enjoyable and varied repertoire for young string orchestras, carefully structured in two levels. The ‘Easy’ level does not normally exceed Grade 2 in difficulty with most parts playable in first position, while the ‘Moderately Easy’ level includes some parts of around Grade 3 standard. At easy level, alternative parts are provided so that the absence of viola or a double bass does not prevent the piece from being performed. Available in score or sets of instrumental parts. There are over 30 titles covering a wide range of styles, including classical pieces, folk tunes and Christmas collections. Playstrings is an ideal introduction to orchestral playing for young string players. Set of 19 parts contains. 4 x Violin 1, 4 x Violin 2, 4 x Violin 3, 2 x Viola, 3 x Cello, 2 x Double Bass. Cello 2.

Překlad

Snadná hudba pro smyčcové skupiny. Playstrings poskytuje příjemný a pestrý repertoár pro mladé smyčcové orchestry, pečlivě strukturovány do dvou úrovních. "Easy" úroveň zpravidla nepřesahuje stupeň 2 v nesnázích s větší části lze přehrávat v první poloze, zatímco je úroveň "mírně Easy" obsahuje některé části kolem standardu třídy 3. Na jednoduché úrovni, alternativní díly jsou provedeny tak, aby absence violu a kontrabas nebrání kousek od probíhá. K dispozici ve skóre nebo sad instrumentálních částí. Existuje více než 30 titulů, které pokrývají širokou škálu stylů, včetně klasických kousků, lidových písní a vánočních sbírek. Playstrings je ideální úvod do orchestrální hry pro mladé smyčcové hráčů. Sada 19 dílů obsahuje. 4 x housle 1, 4 x housle 2, 4 x housle 3, 2 x Viola, 3 x violoncello, 2 x Double Bass. Cello 2.