Nástroje
Ensembles
Genres
Skladatelé
Umělci

Partitury $12.00

Originál

Klezmer del Mar. Traditional. Acoustic Guitar sheet music. Cello sheet music. Classical Guitar sheet music. Flute sheet music. Intermediate.

Překlad

Klezmer del Mar. Tradiční. Akustická kytara noty. Cello noty. Klasická kytara noty. Flétna noty. Střední.

Originál

Klezmer del Mar composed by Traditional. Arranged by David Warin Solomons. For Flute,Cello,Guitar. 21st Century,20th Century,World,Folk. Intermediate. Score,Set of Parts. Published by David Warin Solomons. S0.50393. A tongue in cheek combination of English sea shanty and Jewish scales, with a bit of Klezmer, a hint of Spanish flamenco and a large helping of English folksong. The tunes used are. What shall we do with the drunken sailor Johnny Todd, Hava Nagila and various connecting melodic lines. The mode sways between typical middle-Eastern scales and the Dorian mode. the original mode of the drunken sailor song. The pdf file contains score and parts. The audio sample is the first live performance by the Camara Klezmer Trio, for whom it was written. It starts with the sound of the sea and the performers coming on stage singing "What shall we do with the drunken sailor". Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Překlad

Klezmer del Mar composed by Traditional. Dohodl David Warin Solomons. Pro flétnu, violoncello, kytara. 21. století, 20. století, World, Folk. Střední. Score, Sada součástek. Vydalo David Warin Solomons. S0.50393. Poťouchlým kombinaci English námořnické písni a židovských váhy, s trochou Klezmer, špetkou španělského flamenca a velkou porci anglické lidové písně. Melodie jsou použité. Co budeme dělat s opilým námořníkem Johnny Todd, Hava nagila a různé spojovací melodických linek. Režim houpe mezi typické středně východní měřítky a módu Dorian. původní režim opilý námořník píseň. PDF soubor obsahuje skóre a části. Audio ukázka je první živé vystoupení Camara Klezmer Trio, pro koho to bylo psáno. Začíná se zvukem moře a umělci přichází na jevišti zpívat, co budeme dělat s opilým námořníkem. Digitální tisk je tisk noty k dispozici kdykoliv a kdekoliv. Jen nákup, tisk a přehrávání. Zobrazte si on-line noty doma, ve škole, v práci nebo kdekoliv, kde máte počítač připojený k Internetu. Použijte naši aplikaci pro iPad zobrazit digitální noty na cestách. S digitální tisk, můžete tisknout digitální noty ihned po zakoupení, nebo počkat, až své výhodné. A instalace náš software je snadné - budeme vás prostřednictvím jednoduchých kroků, aby se ujistil, budete mít nainstalovaný Adobe Flash Player, Adobe AIR a list aplikace Music Plus AIR.